بی + نهایت

...

۵۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۱خرداد


ای آقا...
ای آن که بهارِ باور دهکده ای . . .
در تلاطم گناه هایمان . . .
در فکر شکوه آفت زدگی باغ مایی . . .
آقا . . .
ترسی وجود مرا فرا گرفته است . . .
ترسی که در وقت ظهور...
یک عده بگویند:کجا آقا؟!
زود آمده ای...
پ.ن:جمعه های بی تو تکرار شد...

علی کربلایی
۳۱خرداد


علی کربلایی
۳۱خرداد


علی کربلایی
۳۱خرداد


دعا پشتِ دعا برای آمدنت/// گناه پشتِ گناه برای نیامدنت///دل درگیر ، میان این دو انتخاب/// کدام آخر؟ آمدنت یا نیامدنت؟!

علی کربلایی